Wat als u niet geheel tevreden bent...

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw producten in perfecte conditie ontvangt. In het onwaarschijnlijke geval dat u niet volledig tevreden bent met een deel van uw bestelling, de bezorging daarvan of als u een andere klacht heeft, neemt u dan alstublieft rechtstreeks contact met u ons via de klantenservice onderaan de website.

We staan altijd voor u klaar om uw klacht of probleem zo snel en goed mogelijk te verhelpen! We zijn ook erg geïnteresseerd in uw exacte redenen voor ontevredenheid, zodat we onze producten en services continue kunnen verbeteren.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Superfoods BV, Kanaalweg 26, 1121 DR, Landsmeer, Nederland; info@superfoodies.nl, telefoon: +31(0)20 700 98 57; WhatsApp: +31(0)6 2790 5385) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij wij anders overeen zijn gekomen; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen.

 

Voorwaarden voor het herroepingsrecht

Standaardvoorwaarden voor retourzending zijn:

 • opzegging binnen de hierboven genoemde opzegtermijn van 14 dagen;
 • Superfoodies.nl behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen in geval van schade aan geretourneerde artikelen of hun verpakking.

Daarnaast stellen wij het zeer op prijs als u:

 • ons vooraf per e-mail (info@superfoodies.nl) op de hoogte stelt en u onze bevestiging ontvangen heeft;
 • het product in de originele, onbeschadigde verzendverpakking retourneert (in het geval van een online bestelling);
 • bij het artikel de originele bon bijvoegt en een kopie van onze bevestiging;
 • uw bankrekeningnummer aan ons doorgeeft (inclusief IBAN-code). 

Uitgezonderd van het herroepingsrecht

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
 • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);
 • op tijd gebaseerde producten, zoals kaartjes voor een evenement, workshop of webinar.

Artikelen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen helaas niet geruild of geretourneerd worden.

 

Retour opties

U kunt kiezen voor welke bezorgservice u kiest. De kosten van bezorging hangen af van het gewicht. Goederen dienen teruggestuurd te worden in de originele verpakking waar redelijkerwijs mogelijk.